Sănătate publică

proiecte

Sporirea accesului la serviciile de bază de prevenire HIV/SIDA și ITS pentru grupurile-cheie LS, BSB și CDI în Republica Moldova. Depistarea Tuberculozei în rândul populațiilor cheie afectate în regiunea de Centru a Republicii Moldova (raioanele: Ialoveni, Strășeni, Ștefan-Vodă, Ungheni, Șoldănești) Fortificarea capacităților organizațiilor societății civile active în domeniul TB Tratamentul video observat al pacienților cu TB în Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, ca răspuns la pandemia COVID-19 Consolidarea abordărilor centrate pe pacient pentru tratamentul TB-M/XDR Reducerea riscurilor în rândul lucrătoarelor sexului din zona Chișinăului - Educație, testare HIV, depistare TB și distribuire de consumabile Depistarea sistematică a tuberculozei și susținerea aderenței la tratament a persoanelor fără adăpost din zona municipiului Chișinău Tratmentul Video Observat (VOT) - o soluție inovativă în combaterea tuberculozei Depistarea și suportul în tratamentul TB pentru oamenii fără adăpost Modele de implicare comunitară în maladiile netransmisibile Monitorizarea discriminării pacienților în Republica Moldova TB Reach Platforma Naţională a OSC-urilor active în lupta cu TB Grupurile comunitare din Anenii Noi împotriva tuberculozei Programe TB/HIV în penitenciare (Faza VI) Crearea accesului persoanelor fără loc de trai din Chişinău la servicii de diagnoză şi tratament TB Îmbunătăţirea accesului deţinuţilor la serviciile de sănătate – prin campanie de comunicare Programe de suport pentru pacienţii bolnavi cu tuberculoză după eliberarea din detenţie Creşterea accesului deţinuţilor CDI din Transnistria la activităţi de profilaxie HIV Fortificarea sistemului de tratament DOT în instituţiile penitenciare din Republica Moldova Sporirea rolului pacientului şi a comunităţii în controlul tuberculozei Combaterea Maladiilor Infecțioase Proiectul drepturile omului şi sănătate în penitenciare Proiectul TB/HIV în penitenciare (Faza a IV-V)