Toate proiectele

proiecte

Tratmentul Video Observat (VOT) - o soluție inovativă în combaterea tuberculozei Depistarea și suportul în tratamentul TB pentru oamenii fără adăpost Modele de implicare comunitară în maladiile netransmisibile Monitorizarea discriminării pacienților în Republica Moldova Abilitarea persoanelor cu tuberculoză și comunitățile acestora TB Reach Platforma Naţională a OSC-urilor active în lupta cu TB Grupurile comunitare din Anenii Noi împotriva tuberculozei Programe TB/HIV în penitenciare (Faza VI) Crearea accesului persoanelor fără loc de trai din Chişinău la servicii de diagnoză şi tratament TB Îmbunătăţirea accesului deţinuţilor la serviciile de sănătate – prin campanie de comunicare Programe de suport pentru pacienţii bolnavi cu tuberculoză după eliberarea din detenţie Programul de Voluntariat Rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienţii din Transnistria aflaţi în tratament Creşterea accesului deţinuţilor CDI din Transnistria la activităţi de profilaxie HIV Fortificarea sistemului de tratament DOT în instituţiile penitenciare din Republica Moldova Sporirea rolului pacientului şi a comunităţii în controlul tuberculozei Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale pacienţilor cu TB în colonia pentru minori din Camenca Construirea căminului pentru mame şi copii în Penitenciarul nr. 16 Pruncul Acordarea asistenţei sociale pacienţilor cu TB-MDR aflaţi în tratament DOTS plus Asistenţă alimentară pentru deţinuţi Combaterea Maladiilor Infecțioase Îmbunătăţirea condiţiilor de trai în instituţiile penitenciare în partea de est a republicii Proiectul drepturile omului şi sănătate în penitenciare Proiectul TB/HIV în penitenciare (Faza a IV-V)